int(2)

بازارچه هوش مصنوعی

بازارچه‌ی هوش مصنوعی هما برای استارتاپ‌ها و برنامه‌نویسان طراحی شده تا سرویس‌های مبتنی بر هوش مصنوعی خود را معرفی و ارائه ‌کنند. همچنین این فرصت را برای کسب و کارها ایجاد میکند تا به سادگی و با کمترین هزینه‌ی ممکن به هوشمندسازی محصولات خود بپردازند.
تماس با ما

الگوریتمهای
هوش مصنوعی

تشخیص چهره
Face Detection

تشخیص چهره
سرویس تشخیص چهره
Borna Rayan

مقایسه چهره
Face Identification

مقایسه چهره
سرویس مقایسه چهره
Borna Rayan

شناسایی چهره
Face Recognition

شناسایی چهره
سرویس شناسایی چهره
Borna Rayan

تشخیص پلاک
License Plate Detection

تشخیص پلاک
سرویس تشخیص پلاک
Maximotive

شناسایی شماره پلاک
License Plate Recognition

شناسایی شماره پلاک
سرویس شناسایی شماره پلاک
Maximotive

تشخیص خودرو
Car Detection

تشخیص خودرو
سرویس تشخیص خوردو
Maximotive

شناسایی نوع خودرو
Car Type Recognition

شناسایی نوع خودرو
سرویس شناسایی نوع خودرو
Maximotive

تشخیص دود و آتش
Fire and Smoke Detection

تشخیص دود و آتش
سرویس تشخیص دود و آتش
Maximotive

تشخیص انسان
Person Detection

تشخیص انسان
سرویس تشخیص انسان
Retina Tech

شناسایی جنسیت
Gender Recognition

شناسایی جنسیت
سرویس شناسایی جنسیت
Retina Tech

تشخیص سن
Age Recognition

تشخیص سن
سرویس تشخیص سن
Retina Tech

تشخیص ماسک
Mask Detection

تشخیص ماسک
سرویس تشخیص ماسک
Retina Tech