NULL

API

API های ابری چطور به کسب‌وکارها کمک می‌کنند

API های ابری چطور به کسب‌وکارها کمک می‌کنند

Cloud APIها به توسعه‌ی سخت‌افزار و نرم‌افزار مبتنی بر ابر قدرت می‌دهند. و این ابزارها در نهایت، یکپارچگی فناوری مدرن امروزی را حفظ می‌کنند. APIها و فناوری ابری هر دو فناوری‌های نوظهور نسبتا جدیدی هستند. اگرچه آن‌ها تنها چند دهه...

مطالعه بیشتر